• خرید سیسیکم
  • خرید سی سی کم
  • اکانت سیسیکم
  • خرید cccam
موضوع :سیسیکم,
کلید منو را زده و وارد قسمت other می شویم
 
به گزینه network setup بروید
 
بعد گزینه   internet protocol  (tcp/ip

سپس در قسمت network setting   گزینه auto detect  را انتخاب کنید

به منوی قفل برگشته و وارد قسمت connection mode شوید

 

در این قسمت connection mode را روی cccam client  قرار دهید

 

گزینه connection را روی enable قرار دهید و اکانت را وارد کنید

 

اکانت سی سی کم داده شده به این صورت است

 

به صورت زیر تفکیک می شود
url:نام سرور
port:شماره پورت
user:یوزر
pas:پسورد
برای زدن سرور دوم فقط کافی می باشد روی گزینه server بروید
و با فلش جلو و عقب کنید و سرور های بعدی را وارد کنید
 

پس از وارد کردن سرورها گزینه exite را بزنید

 

و در پنجره باز شده گزینه yes را بزنید

__(Comments are closed.,'kubrick')


خرید iptv